Кратък фирмен профил

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175161352
Капитал (лв.): 6 925 156
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
20.06.2018: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) На проведено редовно...
05.06.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
14.05.2018: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) В БФБ-София АД са...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка...
09.03.2018: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
09.01.2018: Фонд, свързан с "Химимпорт", придобива "Къмпинг Градина" за 3.5...
08.09.2017: КФН вписа емисия акции на Болкан енд сий пропъртис след...
08.09.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
08.09.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
10.08.2017: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4) Уведомление съгласно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 181 пъти
[2016: 388, 2015: 171, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 434, 2011: 267, ... ]