Кратък фирмен профил

Еф си би София ЕАД - София


Контакти

София, 1505
ул. Марагидик 6, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131296210
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Информационни услуги, изграждане и експлоатация на информационна мрежа, вътрешна и външна търговия и специфични търговски операции, търговско и финансово представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, организиране на търгове, маркетинг и реклама, издателска, консултантска дейност, инженеринг, други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.02.2005: Софийската компания “Лозенска лозя” получи от общината земя в...
31.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.02.2001: Проектът Dir.bg стартира през 1997 г. в рамките на информационна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 237 пъти
[2016: 56, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 13, ... ]