Кратък фирмен профил

Фаворит Холд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121577091
Капитал (лв.): 2 356 923
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.02.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
16.02.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено извънредно ОСА от...
24.01.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
18.12.2017: Производителят на печките "Раховец" вече не е на...
04.12.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ-София АД са постъпили...
16.08.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
03.07.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено редовноОСА от...
14.06.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
12.06.2017: Складова техника АД-Горна Оряховица (SLA) Уведомление по чл....
31.05.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено на 30.05.2017 год....
15.05.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 583 пъти
[2016: 401, 2015: 229, 2014: 140, 2013: 281, 2012: 770, 2011: 417, ... ]