Кратък фирмен профил

Тритекс Д ООД - Стряма [Несъстоятелност]


Контакти

Стряма, 4142
Стопански двор
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115067850
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.11.2017 
Предмет на дейност: Проучвателни, проектни и консултантски работи, електромонтаж и електроремонт, пусково-наладъчна дейности, кип и автоматика, изграждане на линии високо и ниско напрежение, електролабораторни услуги, сервиз и ремонт на автомобили, вътрешно и външнотърговска дейност, търговски сделки и операции с всички видове стоки в съответствие с изискванията и разпоредбите на действащото законодателство, представителска, посредническа и брокерска дейност, както и лизингова, спедиционна и комисионна дейност, производство, изкупуване, преработване и пласмент на стоки в страната и чужбина в съответствие с изискванията на действащото законодателство, научно-изследователска, развойна и внедрителска дейност, инженеринг, строително предприемачество, организиране на мрежа от собствени магазини, ресторантъорство и свързаните с тяx дейности, транспортни услуги, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

17.08.2011: Красимир Димов Колев - синдик на „Тритекс-Д” ООД / в...
15.09.2010: Над 30 парцела, собственост на "Балкантабако" ЕООД, са обявени...
10.06.2008: “Фрутиком” ООД получи сертификат за съответствие с международния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 230 пъти
[2016: 80, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 62, 2011: 12, ... ]