Кратък фирмен профил

Палета (Пд) ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Дружба 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115756734
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на амбалаж от дървен материал
Предмет на дейност: Производствена, търговска, външнотърговска и комисионна дейности, xотелиерска и туристическа дейности, производство и търговия с бижута, парфюмерия и козметика, внос-износ, строителство и дизайн, след издаване на съответните разрешителни и лицензи, както и всяка друга дейност или услуга, незабранена от действащото законодателство.
 

06.01.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 221 пъти
[2016: 117, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, ... ]