Кратък фирмен профил

Валкин Лес ЕООД - Стамболийски


Контакти

Стамболийски, 4210
ул. Шовальов 5, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115765231
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: производство и търговия с дървен материал и изделия от дърво, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 301 пъти
[2016: 154, 2015: 54, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, ... ]