Кратък фирмен профил

Мел Инвест Холдинг АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119076059
Капитал (лв.): 3 641 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 65   стр.    
24.06.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
30.05.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Допълнителен материал за...
13.05.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София...
13.05.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) В БФБ АД са постъпили...
02.05.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
19.04.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София...
28.03.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София...
28.02.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
31.01.2019: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 277 пъти
[2016: 549, 2015: 160, 2014: 90, 2013: 181, 2012: 589, 2011: 414, ... ]