Кратък фирмен профил

Мел Инвест Холдинг АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119076059
Капитал (лв.): 3 641 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 12.12.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
13.12.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) На проведено извънредно ОСА...
30.11.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
07.11.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) В БФБ АД са постъпили...
07.11.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София...
31.10.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
11.09.2018: "Мел инвест" влага над 6 млн. лева в хотели в Сливен и...
31.08.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
31.07.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
20.06.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Мел инвест холдинг АД-София (4MB) Мел инвест холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 154 пъти
[2016: 426, 2015: 160, 2014: 90, 2013: 181, 2012: 589, 2011: 414, ... ]