Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
18.06.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В ТК-Холд АД се получи уведомление от...
15.06.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На проведено редовно ОСА от 14.06.2018...
30.05.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
15.05.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.04.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
26.04.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
26.04.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
26.04.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) Съветът на директорите на ТК-Холд АД, на...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
22.03.2018: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен отчет...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 879 пъти
[2016: 599, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]