Кратък фирмен профил

Астерион България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175248523
Капитал (лв.): 15 145 500
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 05.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
05.03.2019: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
19.02.2019: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ-АД е постъпил доклад по...
01.02.2019: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
01.02.2019: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
03.12.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София ...
28.11.2018: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ-АД е постъпил доклад по...
19.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.11.2018: Астерион България АД-София (8AVA) На проведено на 05.11.2018 г....
05.11.2018: Астерион България АД-София (8AVA) В БФБ АД са постъпили...
31.10.2018: Астерион България АД-София (8AVA) Астерион България АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 269 пъти
[2016: 600, 2015: 134, 2014: 70, 2013: 141, 2012: 360, 2011: 311, ... ]