Кратък фирмен профил

Екип ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Подвис парк, ул."Подвис" No 28, вх. Б, ет. 7, ап. 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103523291
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, ресторантъорство и други туристически, след лиценз; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 289 пъти
[2016: 182, 2015: 14, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, ... ]