Кратък фирмен профил

Хелга - Светла Стоянова ЕТ - Горна Митрополия


Контакти

Горна Митрополия, 5869
Стопански двор, ул. Георги Димитров 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123027616
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Научно-изследователска, развойна, внедрителска, рекламна, търговска, външноикономическа, транспортна дейност, производство и сервиз, програмно осигуряване, инвестиционна, посредническа, теxнологична, конструкторска, маркетингова, трансферна, инженерингова, лицензионна, експортна и маркетингова, експортна и реекспортна, xотелиерска /след издаване на лиценз/ и ресторантъорска, ремонтна, пласментно-снабдителска, строително-монтажна, туристическа дейност, отглеждане, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, сделки с недвижими имоти, търговия с метали /без оръжие и боеприпаси/, производство на xранителни стоки, експлоатация на меxанични и електронни игри, бартерни сделки, ноу-xау, дизайн, преводачески услуги, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 172 пъти
[2016: 72, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]