Кратък фирмен профил

Винекс Славянци 95 АД - Славянци


Контакти

Славянци, 8460
общ. Сунгурларе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010813
Капитал (лв.): 904 956
 
 
 

Отрасъл: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Общи събрания: Последно - 11.06.2018  Предстоящо - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи, вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.05.2009: Винекс-Славянци 95 АД - Славянци свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Винекс-Славянци 95 АД - Славянци свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.04.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.09.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Винекс - Славянци 95" - АД, с....
02.03.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Винекс - Славянци 95" - АД, с....
27.12.2005: С реш. от 27.12.2005 г. БОС вписва увеличение на капитала на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 972 пъти
[2016: 241, 2015: 41, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 211, 2011: 98, ... ]