Кратък фирмен профил

ЕВН Трейдинг саут Ийст Юръп ЕАД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175370769
Капитал (лв.): 40 000 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия
Предмет на дейност: Предоставяне на консултантски, технически и инженерингови услуги в областта на осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавяне на първична енергия и нейни деревати, оптимизиране на производство на електроенергия, както и осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор от всички видове, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
08.12.2017: Извънредна ситуация на пазара на ток: Заради "Фючър енерджи" 5...
25.04.2017: КЗК не откри нарушение в спорни сделки на НЕК Продажбата на...
14.05.2016: КЗК обвини НЕК в злоупотреба с господстващо положение Комисията...
14.05.2016: КЗК обвини компанията в злоупотреба с господстващо положение по...
22.03.2016: Битката сред търговците на ток вади нови големи играчи Борбата...
10.11.2015: КЗК пак отмени избора на одитор на Разплащателната...
09.01.2015: Кризата в енергийния сектор, която се задълбочава все повече в...
23.04.2014: ПИБ иска възлагане на активи на Бургаски корабо- строителници за...
12.01.2012: Още петима търговци на електроенергия ще получат ток от АЕЦ...
05.10.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 494 пъти
[2016: 209, 2015: 36, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 160, 2011: 7, ... ]