Кратък фирмен профил

Нешо Миранов ЕТ - Бяла Слатина


Контакти

Бяла Слатина, 3200
ул. Васил Левски 90
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106023945
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Предмет на дейност: Изкупуване, производство и търговия на тютюн и продукция от селскостопански и промишлен характер, външно - търговска дейност, ресторантъорство, аперитив, импресарска дейност, туристически услуги, таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина, шивашки и дърводелски услуги, металообработка, строителство, посредническа и предприемаческа дейност в страната и чужбина, комисионна и оказионна търговия, рекламна дейност и спонсорство, маркетинг, хотелиерство, бубарство, пчеларство, гъбопроизводство, всички основни дейности и услуги незабранени със закон, указ, поктановление към други нормативни документи.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 323 пъти
[2016: 178, 2015: 38, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 74, ... ]