Кратък фирмен профил

Агровенчър АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200064834
Капитал (лв.): 7 500 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Управление на собственост, производство и търговия със земеделска продукция, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

01.10.2008: На провелото се на 25 септември общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 325 пъти
[2016: 131, 2015: 26, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 63, 2011: 24, ... ]