Кратък фирмен профил

Юнион Индъстри АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Ген. Паренсов 28, ет. 2, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148121660
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Общи събрания: Последно - 06.12.2018 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; промишлено производство; представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с интелектуална собственост; комисионна, консултантска, счетоводна дейност; търговия с недвижими имоти, строителство, обзавеждане.
 

30.11.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
30.11.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
22.01.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
22.01.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
22.01.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
22.01.2009: Юнион Индъстри АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
23.12.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 858 пъти
[2016: 283, 2015: 82, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 194, 2011: 64, ... ]