Кратък фирмен профил

Асрар Казино Груп АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308714
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Залагания и хазарт
Общи събрания: Последно - 13.03.2018 
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и игрална зала, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, както и всяка незабранена от закона дейност, като дейности изискващи лиценз, същите ще се извършват след издаването на такъв.
 

10.03.2017: Синдиците на КТБ продават офиси на банката за 20 млн....
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
27.08.2009: Асрар Казино Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.03.2009: Асрар Казино Груп АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 956 пъти
[2016: 273, 2015: 82, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 255, 2011: 95, ... ]