Кратък фирмен профил

Кристал Глас ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Велики Преслав, 236
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127523031
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Формоване и обработка на плоско стъкло
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Производство на стъклопакети
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции; стъкларски услуги; продажба на стоки от собствено производство; складови сделки; вътрешен и международен транспорт и спедиция; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен и международен туризъм; производство и търговия със селскостопански - растителни или животински продукти и/или промишлени стоки; търговско и рекламно представителство на български и чуждестранни фирми и лица, както и осъществяване на всякакви други сделки, които не са забранени със закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 478 пъти
[2016: 312, 2015: 15, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 72, 2011: 16, ... ]