Кратък фирмен профил

Буларкос ЕООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
ул. Дунав 6, вх. Б, ет. 1, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126611882
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метална дограма за строителството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производств, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, лизинг, стоков контрол (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина (под формата на предприятие), информационни, програмни и финансово-счетоводни услуги (под формата на предприятие), проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприятие за отдаване под наем на движими и недвижими вещи, хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ) и туристическа дейност под формата на предприятие
 

04.10.2002: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 309 пъти
[2016: 134, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 78, 2011: 14, ... ]