Кратък фирмен профил

БМВ Фертрийбс ГМБХ - клон България - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175255126
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, подръжка и ремонт на автомобили и мотоциклети, наемане на недвижими имоти, апартаменти, както и помещния, които не са с жилищно предназначение, посредничество при търговия и при предоставяне на услуги, технически дейности, свързани с автомобилния транспорт и мобилност, бизнес, финансово, организационно -управленско и икономическо консултиране, организиране на семинари, курсове за обучение и други мероприятия с образователен характер, включително лекции, лизинг и отдаване под наем на движимо имущество, реклама и маркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако съгласно приложимото българско законодателство, се изисква разрешение или лиценз, или е предвиден регистрационнен режим за извършване на някоя дейност, тези дейности се осъществяват след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 

05.02.2016: BMW продаде с 5% повече автомобили в България Германският...
21.11.2012: Българското представителство на автомобилите BMW - "BMW Group...
27.09.2010: Предлагат данъчни облекчения на принципа "замърсителят...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 243 пъти
[2016: 95, 2015: 25, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 90, ... ]