Кратък фирмен профил

Лайден АД - София


Контакти

София, 1111
ж.к. Гео Милев, бл. 255, вх. В, ет. 2, ап. 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200496032
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 09.11.2018 
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти, наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, външнотърговски сделки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

01.03.2010: Лайден АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
11.02.2009: Лайден АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 333 пъти
[2016: 113, 2015: 20, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 109, 2011: 13, ... ]