Кратък фирмен профил

Триасс АД - София


Контакти

София, 1527
ул. Искър 63 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200540379
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 02.05.2019 
Предмет на дейност: Образование, образователни услуги, обучение, спортна и културна дейност; организиране и провеждане на колоквиуми, конкурси, спортни състезания, конгреси, конференции, концерти; калиграфски, компютърни, предпечатни подготовки, копирни, книговезки, импресарски и информационни услуги; организиране на изложби, провеждане на ваканционни и други лагери за отдих и обучение; забавачки, клубни дейности, интерактивни игри, електронни материали и услуги за отмора и почивка; транспорт, резервации, туризъм, организиране на екскурзии, реклама, управление на жилищни и административни сгради, управление на недвижимо имущество, посреднически и консултантски услуги, посредничество на наши и чужди физически и юридически лица за организиране на търгове, набиране на кадри, преводи и легализация, връзки с обществеността, както и всички други дейности, които не са забранени изрично от закона.
 

30.06.2010: Триасс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.04.2009: Триасс АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 701 пъти
[2016: 162, 2015: 40, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 184, 2011: 84, ... ]