Кратък фирмен профил

Биг Файв АД - София


Контакти

София, 1592
ж.к. Дружба, бл. 123, вх. Б, ет. 7, ап. 93
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200537002
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 22.01.2018 
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество, търговия, сделки с недвижими имоти, строителна дейност, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 175 пъти
[2016: 75, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]