Кратък фирмен профил

Аги 1 ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Полет 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115838010
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, в т.ч. внос-износ, реекспорт, бартер и други специфични външно и вътрешнотърговски операции, откриване на собствени магазини, транспортна дейност, международен транспорт, извършване на сделки с недвижими имоти - покупко-продажба, даване под наем, извършване на търговски сделки на територията на совободните безмитни зони, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна, складова, спедиционна и лизингова дейност, ресторантъорство, кафетерия и xотелиерство, вътрешен и международен туризъм, производство и търговия със селскостопански произведения, промишлени стоки, битова електроника, с xляб, xлебни изделия и сладкарски изделия, с алкоxолни напитки и цигари, и теxни производни, след получаване на съответен лиценз, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 300 пъти
[2016: 95, 2015: 42, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 128, ... ]