Кратък фирмен профил

Биуин.Парти Сървисиз ЕООД - София


Контакти

София, 1592
ул. Капитан Димитър Списаревски 24, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131455940
Капитал (лв.): 1 722 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност: Производство и поддръжка на програмни продукти, поддръжка на сървари, база данни, интернет базирани приложения, консултантска дейност, представителство на чуждестранни произведения на програмни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 566 пъти
[2016: 105, 2015: 56, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 240, 2011: 58, ... ]