Кратък фирмен профил

АДТ-България ЕАД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 71, ет. 5, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200969555
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Общи събрания: Последно - 06.11.2018 
Предмет на дейност: Доставка, търговия, проектиране, изграждане, използване и поддържане на системи за сигурност; лична охрана на физически лица; охрана на имуществото на физически или юридически лица; охрана на мероприятия; охрана и съпровождане на ценни пратки и товари; охрана със сигнално-охранителна техника (след получаване на лиценз); покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; информационни, консултантски и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; вътрешнотърговска дейност и външнотърговска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

27.09.2010: 3С Секюрити АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 764 пъти
[2016: 363, 2015: 55, 2014: 58, 2013: 117, 2012: 200, 2011: 44, ... ]