Кратък фирмен профил

Професионални и индустриални климатични системи - ПИКС ООД - София


Контакти

София, 1756
бул. Климент Охридски 105
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175015184
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Инсталиране на професионални и индустриални климатични системи, маркетинг, внос и износ, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, складови сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмнни, импресарски и други услуги, покупка, проектиране, строителство, ремонт или обзавеждане, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 127 пъти
[2016: 25, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]