Кратък фирмен профил

Белканто Инвест АД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Младост 1, 48А, вх. Г, ап. 70
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201222290
Капитал (лв.): 2 912 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на отпадъци
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност свързана с преработка, обработка, съхранение и транспортиране в страната и чужбина на метални и други отпадъчни суровини и материали, транспортна дейност в страната и чужбина, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, всякакви други дейности и услуги по чл 1 от тз.
 

Не са достъпни новини.