Кратък фирмен профил

Др Щерев АД - София


Контакти

София, 1330
ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25-31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200988806
Капитал (лв.): 7 001 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Общи събрания: Последно - 04.06.2019 
Предмет на дейност: Изграждане и оборудване на многопрофилна болница, диагностичен консултативен център и всякакви други лечебни заведения / без извършване на лечебна дейност /, търговска дейност, покупко - продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на такива стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически, юридически лица и неперсонифицирани образувания, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на консултантски услуги в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга, незабранена със закон дейност, при спазване на съответните регистрационни и разрешителни режими.
 

15.10.2010: Др Щерев АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
26.08.2010: Др Щерев АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати