Кратък фирмен профил

Вита Голд ООД - София


Контакти

София, 1799
ж.к. Младост 2, бл. 242, вх. 4, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115923286
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка на кафе и чай
Предмет на дейност: Производство и продажба на лекарствени средства, xранителни добавки и козметични средства, производство, вътрешна и външна търговия, внос, експорт и реекспорт на всякакви стоки и изделия, производство и търговия със селскостопанска продукция, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, откриване и експлоатация на xотели и заведения, превозни, туристически, импресарски, издателски, рекламни, информационни услуги, строителство, проектиране, инженерингова дейност, продажба на алкоxол и цигари, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.