Кратък фирмен профил

Випбилд 2000 ЕАД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 85, бл.3, вх. Б, ет. 4, офис 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201390167
Капитал (лв.): 5 048 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Предмет на дейност: Строителство и ремонт на сгради за офиси, жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; брокерска дейност; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешна търговска дейност; производствена дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.