Кратък фирмен профил

Бетаком ЕООД - София


Контакти

София, 1712
ул. А.Ляпчев 80
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175155810
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия с горива и петролни продукти, строителство и експлоатация на бензиностанции и газостанции, производство и търговия със стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; извършване на технически услуги в областта на транспорта, комисионни, спедиционни, складови сделки; туристически услуги; рекламна и информационна дейност, разкриване на търговски обекти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външно търговски сделки.
 

Не са достъпни новини.