Кратък фирмен профил

Мебели Димов ООД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Тутракан 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118546552
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кухненски мебели, без столове
Предмет на дейност: Производство и търговия с мебели, селскостопанска продукция, животновъдство и птицевъдство, внос, износ и реекспорт на автомобили и резервни части за автомобилния транспорт, търговия на едро и дребно, ресторантъорство, туроператорска дейност, хотелиерство, консултантски и информационни услуги, търговско посредничество и представителство, наемане и арендоване на земя с цел земеделско производство, таксиметрови услуги, както и други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.