Кратък фирмен профил

Трон ЕООД - Дунавци - СЗ


Контакти

Дунавци - СЗ, 6145
ул. Изгрев 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123083337
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на амбалаж от дървен материал
Предмет на дейност: Маркетингова дейност, търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, всички други дейности незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.