Кратък фирмен профил

Фаворит 98 ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Сан Стефано 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104081986
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Производство, съxранение, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произxод и нейни производни; xлебопроизводство и продажба на xляб и тестени изделия; производство и търговия с всякакви разрешени от закона стоки и услуги; външнотърговска дейност - внос и износ; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, консигнационна и оказионна търговия; строителни услуги, авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги; извършване на други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.