Кратък фирмен профил

Тринити Софт ЕООД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Бели брези, ул. Смърч 26, вх. А, ет. 2, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130571194
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации по хардуера
Предмет на дейност: Програмиране, разпространение, поддръжка и продажба на хардуерни и софтуерни продукти, представителство /без процесуално/ на физически и юридически лица в страната и чужбина, производство и търговия със стоки и услуги, както и всякаква стопанска дейност, която не е забранена от закон.
 

Не са достъпни новини.