Кратък фирмен профил

Атланта индустриал АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Индустриална 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201748899
Капитал (лв.): 218 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 10.12.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. производство на стоки с цел продажба. комисионна, спедиционна, складова, лизингова. външнотърговска и реекспорт дейност. търговско представителство и посредничество. бартерни сделки. xотелиерска, ресторантъорска, туристическа, рекламна и други услуги, незабранени със закон. сделки с интелектуална собственост. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба превозни усулуги за товари и пътници. всички други допустими за оод дейности по законния ред, след получаване на съответно решение, когато е необходимо.
 

Не са достъпни новини.