Кратък фирмен профил

Силкопи ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ул. 5005-та №1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131333947
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Управление, поддръжка и отдаване под наем на недвижими имоти, леки, лекотоварни и тежкотоварни моторни превозни средства, мотокари, машини и съоръжения, внос, износ, реекспорт, комисионна, посредническа дейност, представителство на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.