Кратък фирмен профил

Инотроник АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Марица 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202222838
Капитал (лв.): 870 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 15.05.2019 
Предмет на дейност: Технологични проекти, иновации, търговска и посредническа дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.