Кратък фирмен профил

Леона 7 ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Волга 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202313273
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сурови масла и мазнини
Предмет на дейност:  Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин; изкупуване и преработка на маслодайни суровини, изкупуване на зърно; производство на растителни масла, експелер, мастни киселини, лецитин; търговска дейност в страната и чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закона; извършване на складови сделки, включително съхраняване на зърно на влог и издаване на складови записи. -
 

Не са достъпни новини.