Кратък фирмен профил

О.М.С. Салери Истърн Юръп ЕООД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Оряховско шосе 34, местност "Гладно Поле"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200785581
Капитал (лв.): 521 432
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Предмет на дейност: Производство и търговия на металургични и механични изделия дори и чрез дъщерни дружества. покупка, дори и под формата на лизинг, продажба, ремонт и преустройство, строителство и отдаване под наем на недвижими имоти от всякакъв вид. за постигането на целите, посочени в предмета на дейност, дружеството може да открива агенции, представителства, да извършва комисионна дейност със или без депозит, да придобива, използва и прехвърля патентни права, ноу-хау и други права върху интелектуална собственост, да извършва проучване на пазара и обработка на данни за своя сметка и за сметка на трети лица, да предоставя и получава лицензии за осъществяване на търговска дейност както и да извършва всички други търговски дейности в рамките на закона –(както и внос-износ), сделки с движими и недвижими имоти, необходими за постигане целите на дружеството. дружеството може също така, в рамките определени от закона, да приема или предоставя участия в други дружества или предприятия от всякакъв вид имащи сходен или свързан с нейния предмет на дейност или такива, които имат съществено значение за осъществяване предмета му на дейност. дружеството няма право да предоставя обезпечения или гаранции в полза на трети лица с изключение на тези които касаят с преките му дейности и са в негов интерес организиране продажба на пазарите на източна европа, молдова, русия, република чехия, словакия и тн. и на други пазари, където е възможно да се разшири търговската дейност, както и услуги след продажба, услуги по поддръжка и монтаж, дистрибуция на резервни части и продукти, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на рбългария.
 

17.11.2014: Италианска инвестиция във Враца е победителят в годишната...
29.01.2014: "O.M.С. Салери" ще разширява завода си във Враца Враца е едно...
11.01.2013: Италианската фирма "О.М.С. Салери Истърн Юръп" влага 15 милиона...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати