Кратък фирмен профил

Плейтех България ЕООД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 115 Л, бл. Европейски ТЦ, вх. С, ет. 6-7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175110853
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност: Производство, разпространяване и продажба на софтуер, предлагане на интернет услуги, търговска дейност в страната и чужбина; производство, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, консултанска и предприемаческа дейност, инженеринг и маркетинг, внос, износ и реекспорт, реклама, както и други дейности, незабраенни от закона.
 

Не са достъпни новини.