Кратък фирмен профил

Саба БГ ООД - Варна


Контакти

Варна, 9023
бул. Януш Хунияди 31, офис 302
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148139690
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия
Продукти и услуги:
Внос на стъклени, метални и акрилни опаковки за козметиката
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всички видове стоки, включително и собствено производство; производство на парфюмерия и козметика; проектиране, производство и въвеждане в експлоатация на електрически устройства, съоръжения и системи; покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на сгради, теxника и оборудване; обучение и подготовка на кадри, квалификация и преквалификация, лекционна, програмна и информационна дейност; рекламна, консултантска и туристическа дейност; експертна дейност в областта на интелектуалната собственост; търговско представителство и посредничество; предоставяне на услуги на населението.
 

Не са достъпни новини.