Кратък фирмен профил

Про Плантс ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Хенрих Ибсен 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175385059
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Търговия и производство на декоративна и горска растителност, проектиране, изграждане и поддръжка на частни и обществени зелени площи и паркове; производство и търговия със семена, растителни материали, разсади, препарати за растения, торове и др., включително внос и износ; строителство; туроператорска и туристическа агентска дейност във всичките сфери на туризма: ваканционен, културно-исторически конгреси, спортен, здравен и балнеоложки, екологичен, ловен и тн.; представяне на всички основни и допълнителни туристически услуги: xотелиерство, ресторантxъорство, екскурзоводски услуги, транспортни услуги и всякаква друга дейност по създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт; преводачески услуги, школи и курсове за обучение; дизайн, издателска и рекламна дейност; недвижими имоти и други дейности, незабранени от закона.
 

19.05.2014: Код „зелено“ за София Парковете в София минаха на зелено, след...
21.03.2014: София избира изпълнители за новия облик на парка около...
10.01.2014: Силна конкуренция за обновяването на парка пред...
19.08.2013: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени частично една...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати