Кратък фирмен профил

А И Т 2004 ООД - София


Контакти

София, 1360
ул. Адам Мицкевич 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131317479
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на чорапи и чорапогащи
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, внос и износ, производство на стоки и услуги, покупко - продажба, наемане и пренаемане на недвижими имоти, посредническа, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство, информационни услуги чрез интернет, маркетингови услуги, покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международни превози, складови сделки, хотелиерство, ресторантъорство, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, оргавнизиране на развлекателни мероприятия, туристическа дейност, както и всякаква друга дейност или услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.