Кратък фирмен профил

Найтхог България АД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Манастирски ливади, ул.Лъвски рид 6, бл. 4, вх. 1, ет. 7, ап. 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202682893
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.02.2019 
Предмет на дейност: Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
 

Не са достъпни новини.