Кратък фирмен профил

Атана груп АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
бул. Мито Орозов 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202683575
Капитал (лв.): 454 700
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.02.2019 
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на р. българия.
 

Не са достъпни новини.