Кратък фирмен профил

Алфа Лавал ЕООД - София


Контакти

София, 1421
бул. Черни връх 1 ет.6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121254177
Капитал (лв.): 104 420
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Предмет на дейност: Търговия с индустриално оборудване, машини и системи, продажба на резервни части и оказване на услуги, свързани с такова оборудване, машини и системи, всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.