Кратък фирмен профил

Алиана ООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Освобождение 95, бивш ДАП
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126723632
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.