Кратък фирмен профил

Прециз Ал Енерджи ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7003
ул. Тракция 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200804213
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метална дограма за строителството
Предмет на дейност: Производство и монтаж на метални конструкции и части от тях; производство и монтаж на метална и пвц дограма; производство на електроенергия от всякакви възобновяеми източници, покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки и лизинг; други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.